09.10.2017

Neyzlan

Sýningin Neyzlan varpar ljósi á örar breytingar á neysluháttum á 20. öld. Markmið heimsóknarinnar er að beina sjónum að eigin neyslu, sóun og áhrifum mannsins á umhverfið. Nemendur vinna hópverkefni sem eflir skapandi og gagnrýna hugsun í afslöppuðu umhverfi.Rútur í boði fyrir grunnskóla Reykjavíkur.

Á sýningunni NeyZlan er hægt að fræðast um neyslumenningu á 20. öld
Neyslusýningin er á Árbæjarsafni

Fjöldi: Einn bekkur

Bókaðu heimsókn

Tími: 45-60 mín

 

Markmið

 • Að hvetja nemendur til umhugsunar um neysluvenjur og áhrifa á umhverfisvernd.
 • Að efla skilning nemenda á neysluhringrásinni í gegnum þær sögulegu upplýsingar sem á sýningunni eru.
 • Að efla gagnrýna hugsun nemenda og hvetja þá til þess að taka ábyrga afstöðu til eigin neyslu og umhverfisverndar.

Tenging við námskrá - hæfniviðmið

Við lok 10.bekkjar getur nemandi:

 • Rætt á gagnrýninn hátt, framleiðslu, flutning og förgun efna. (Náttúrugreinar: heilbrigði umhverfisins)
 • Sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf. (Samfélagsgreinar: reynsluheimur)
 • Séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum. (Samfélagsgreinar: reynsluheimur)

Kennsluefni - Kennslugögn

Við komu á safnið er nemendum skipt í hópa fyrir verkefnið. Hópastærð ræðst af fjölda nemenda, en eru að jafnaði 4-5 í hóp. Verkefninu er skipt upp eftir þeim átta tímabilum sem á sýningunni eru. Hver hópur dregur spjald og unnið er út frá því. Nemendur fá verkefnin, blöð til að skrifa á og skriffæri afhent á safninu.

Undirbúningur fyrir heimsókn

Til þess að stuðla að góðri og vel heppnaðri heimsókn á sýningunna er hægt að vinna að margskonar verkefnum í skólanum til að gera nemendurna meðvitaðri um neysluvenjur og umhverfisvernd.  

Skipulag heimsóknar

 • Safnkennari tekur á móti hópnum á Árbæjarsafni.
 • Kynning og skipting í hópa.
 • Nemendur vinna hópverkefni og kynna niðurstöður sínar hver fyrir öðrum.
 • Samantekt og umræður.
 • Ætlast er til þess að kennarar taki virkan þátt í heimsókninni með því að hvetja nemendur áfram í vinnu sinni, hjálpa þeim og ganga á milli hópa.

Úrvinnsla

Nemendur halda eftir úrlausnum sínum á hópverkefninu. Tilvalið er að vinna áfram með viðfangsefnið.

Mat

Eru nemendur meðvitaðri eftir heimsóknina um umhverfisvernd og sína eigin neyslu? Hafa þau breytt einhverju í sinni eigin neyslu?

Skráðu þig á póstlista árbæjarsafns

Við sendum þér upplýsingar um viðburði, tilboð og fleira skemmtilegt.