Minjar og rannsóknir

Borgarsögusafn Reykjavíkur sinnir margvíslegum verkefnum á sviði minjavörslu og rannsókna. Eitt meginhlutverk safnsins er að safna, skrá, varðveita, rannsaka og miðla menningarminjum sem eru einkennandi fyrir menningararf  borgarinnar og varpa ljósi á sögu hennar og menningu.  Til menningarminja teljast munir, fornleifar, menningarlandslag, hús og önnur mannvirki, skip og bátar, myndir og aðrar minjar um búsetu manna og menningarsögu þjóðarinnar. Í safnalögum og lögum um menningarminjar eru ákvæði um hvernig háttað skuli vörslu menningarminja og starfar Borgarsögusafn samkvæmt þeim.

Starfsstöð minjavörslu og rannsókna er í Árbæjarsafni við Kistuhyl, 110 Reykjavík.